Categorieën
Biologie Politiek & Maatschappij

GMO’s: verbeteren de wereld?

Woensdag 21 november is het weer de derde woensdag van de maand. Dan zal om 12:00 de volgende Betabreak worden gehouden met Louise Fresco (UvA),en Marc Davidson (UvA) en waarschijnlijk Bastiaan Zoeteman (COGEM).

BètaBreak doet onderzoek naar de stand van zaken omtrent transgene organismen beter bekend als Genetically Modified Organisms (GMOs). Veel wetenschappers zijn het erover eens dat GMOs relatief veilig zijn en een oplossing kunnen bieden voor de groeiende vraag naar voedsel. Onder een groot deel van de bevolking heerst echter nog verdeeldheid.

Woensdag 21 november is het weer de derde woensdag van de maand. Dan zal om 12:00 de volgende Betabreak worden gehouden met Louise Fresco (UvA),en Marc Davidson (UvA) en waarschijnlijk Bastiaan Zoeteman (COGEM).

BètaBreak doet onderzoek naar de stand van zaken omtrent transgene organismen beter bekend als Genetically Modified Organisms (GMOs). Veel wetenschappers zijn het erover eens dat GMOs relatief veilig zijn en een oplossing kunnen bieden voor de groeiende vraag naar voedsel. Onder een groot deel van de bevolking heerst echter nog verdeeldheid. BètaBreak zoekt een antwoord op vragen zoals:

  • Wat is de wettelijke status van GMOs in de EU?
  • Waar komt de angst voor GMOs vandaan?
  • Wat moet er veranderen om GMOs op grote(re) schaal toe te kunnen passen?
  • Hoe wordt er beoordeeld of GMOs veilig zijn?

Sprekers:

  • Louise Frese
  • Marc Davidson
  • Bastiaan Zoeteman