Categorieën
Aardwetenschappen Politiek & Maatschappij

Het Water in Bedwang

Van Leeghwater tot koning Willem-Alexander, van de Watersnoodsramp tot de Rotterdamse haven…
Nederland is hét waterland. Onze dijken en grachten worden beheerd door het oudste democratische orgaan ter wereld: De waterschappen. De waterschappen zijn misschien wel belangrijker dan ooit, ze behoeden ons immers voor de gevaren die zeespiegelstijging en klimaatverandering met zich meebrengen. Toch is de verkiezingsopkomst al jaren laag. Wat is de toekomst van de dijk? En waar gaan de waterschapsverkiezingen precies over?

De video-opname is in zijn geheel beschikbaar op Youtube ook hieronder ingesloten:

Vooraf:

Van Leeghwater tot koning Willem-Alexander, van de Watersnoodsramp tot de Rotterdamse haven…

Poster maart 2015 - Het Water in Bedwang Nederland is hét waterland. Onze dijken en grachten worden beheerd door het oudste democratische orgaan ter wereld: De waterschappen. De waterschappen zijn misschien wel belangrijker dan ooit, ze behoeden ons immers voor de gevaren die zeespiegelstijging en klimaatverandering met zich meebrengen. Toch is de verkiezingsopkomst al jaren laag. Wat is de toekomst van de dijk? En waar gaan de waterschapsverkiezingen precies over?

Op 18 maart is de volgende BètaBreak, op de dag van de impopulaire waterschapsverkiezingen. Iedereen is welkom om te komen luisteren en om vragen te stellen in de Centrale Hal van Science Park 904, van 12 tot 1 uur.

Te gast zijn:

  • Erik Mostert
    docent water resources management (TU Delft)
  • Anna Schutte
    student FPS aan de UvA en op 18 maart verkiesbaar voor de partij Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • Piet Verdonschot
    bijzonder hoogleraar wetland restoration ecology (IBED, FNWI, UvA) en professor zoetwaterecologie (Wageningen UR).