De leden van de BètaBreak zijn sinds de herfst van 2014 betrokken bij de presentatie van het programma van publiekslezingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica in academisch-cultureel podium SPUI25: FNWI Collegetour.

In het najaar van 2014 droegen we bij aan enkele van deze lezingen, en in het voorjaar van 2015 speelden we een rol bij deze serie. In het najaar van 2015 waren er lezingen rondom het thema licht, aangezien dat jaar het jaar van het licht was; in het voorjaar van 2016 werd verbinding gezocht met de rechtspraak: bèta’s in forensisch onderzoek.

In het najaar van 2016 ging de FNWI Collegetour door onder de naam Bèta in de Binnenstad.  Het eerste seizoen stond in teken van vrouwen in de bètawetenschappen. Onder het adagium ‘Minder alfamannen, meer bètavrouwen’ betraden slechts vrouwelijke wetenschappers het podium. Na deze succesvolle eerste reeks gaan we in het voorjaar van 2017 verder met het thema liefde en lust.

Programma voorjaar 2017
Alle lezingen zijn van 20:00 tot 21:30

Woensdag 5 april 20.00 Lex Kaper en Maria Claudia Ramirez Tannus over single- en dubbelsterren in de kosmos
Woensdag 19 april 20.00 Thomas Mensink en Dylan Molenaar over kwantificeerbare liefde met (computer-)modellen
Woensdag 3 mei 20.00 Astrid Groot en Jan Hindrik Ravesloot over sex appeal bij mens en dier
Woensdag 24 mei 20.00 Harm Krugers en Tessa Roseboom over de impact van liefde en andere omgevingsfactoren op ontwikkeling
Woensdag 7 juni 20.00 Joost Reek en Harro Bouwmeester over aantrekkingskracht op moleculair niveau

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de lezingen op de website van SPUI25. Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend, wij rekenen op je komst. Ben je verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie SPUI25
Spui 25-27
1012 XM Amsterdam
+31 (0)20 525 8142