Categorieën
Cultuur English language edition Psychobiologie

BetaBeats: Does music improve your focus?

In the January edition of the BètaBreak we will discuss the effect that music has on our brain and, specifically, if there is such a thing as ‘study music’. These days, we see more and more headings in the media making statements such as ‘students perform better when they listen to the right type of […]

Categorieën
Cultuur Wetenschap

Op de Camping – Over Kunst en Wetenschap

Deze maand staan we buiten! Afgelopen editie was het natuurlijk al eigenlijk te warm om binnen te zitten, dus nu gaan we lekker genieten van het mooie weer op de Urban Campsite. Samen met wetenschappers en kunstenaars gaan we ontdekken wat ze aan elkaar kunnen hebben en hoe ze elkaar beïnvloeden. De camping bevindt zich tussen Science Park 904 en Anna’s Tuin en Ruigte, niet te missen!
Klik op de titel voor meer informatie.

Categorieën
Cultuur Kunstmatige Intelligentie Psychobiologie

De Oorsprong van Taal

Op 16 maart om 12:00 gaat de BètaBreak over één van de meest alledaagse en tegelijk ingewikkelde onderwerpen: taal, ons middel om de wereld om ons heen te begrijpen en om onszelf begrijpelijk te maken. Maar hoeveel begrijpen we eigenlijk over taal zelf? Waarom maakt je computer je in met schaken, maar lukt het nog steeds niet ‘m een normaal gesprek te laten voeren? Hoe zijn we evolutionair aan ons taalvermogen gekomen? Hoe ontstaat het in de hersenen?

Prof. Roelien Bastiaanse is hoogleraar neurolinguistiek aan de RUG en specialist op het gebied van afasie. Onder andere door Awake brain surgery onderzoekt ze de invloed van hersenletsel op je taalgebruik. Zo probeert ze meer inzicht te krijgen in de rol die verschillende hersengebieden spelen bij het ontstaan van taal én tegelijkertijd manieren te vinden om de klachten te verhelpen.
Dr. Jelle Zuidema probeert op allerlei manieren onze taal beter te begrijpen. Eerder onderzocht hij of de taal van zangvogels menselijke trekken heeft, tegenwoordig geeft hij les aan het ILLC in computationele taalkunde. Daar leert hij studenten door middel van statistische methoden neurale structuren te programmeren, om zodoende een “bijdrage leveren aan het begrijpen van de oorsprong en aard van intelligentie en bewustzijn – naast heelal, materie en leven, één van de echt grote vragen in de wetenschap”, zoals hij het zelf eens verwoordde.
Niels Schiller is professor neurolinguistiek aan de Universiteit Leiden.

Categorieën
Cultuur Wiskunde

Breuken, beats en Beethoven

In deze editie gaat de BètaBreak het hebben over de wetenschap van muziek. Dissonanten, resonanten, boventonen, octaven; er zijn vele wiskundige en natuurkundige wetten te vinden in de muziek. Maar waarom vinden we dat eigenlijk mooi? Houden onze hersenen van wiskundige patronen? En hoe zit het met andere culturen, die weer andere toonverhoudingen waarderen?

Tegenwoordig worden er stukken gecomponeerd enkel en alleen door een computer, de zogenaamde computationele muziek. Hoe kunnen we deze wiskundige wetten gebruiken om nieuwe muziek te genereren? En zullen we die ooit echt zo kunnen waarderen als de muziek gecomponeerd door een persoon?

Categorieën
Cultuur Wetenschap

De hereniging van alfa en bèta

Woensdag 21 mei staat in de BètaBreak de relatie tussen alfa- en bètawetenschap centraal. Aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) is de gedachte dat alleen bètawetenschap échte wetenschap is, vermoedelijk wijdverspreid. Rens Bod is hoogleraar aan deze faculteit én aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW); als bèta-alfa, leidend in de Digital Humanities, weerspreekt hij dit idee krachtig. Sterker, bèta- en alfawetenschap zouden moeten worden herenigd: ze hebben een gedeeld verleden en ook nu nog belangrijker overeenkomsten dan verschillen. Te beginnen met het bachelor-onderwijs: een veel bredere academische basis van Arts&Sciences zou standaard moeten zijn. Op woensdag 21 mei betrekt hij deze stelling in het debat ‘De Hereniging van Alfa en Bèta’.

Naast hem is ook Frank van Vree, historicus, filosoof, hoogleraar Mediawetenschappen én decaan van de FGW, deelnemer aan het debat. Recentelijk wordt er bezuinigd bij zijn faculteit, maar ook structureel lijken alfa’s minder geld en aandacht te krijgen van bestuur en politiek. Weinigen spreken van een echte crisis in de geesteswetenschappen, maar voor veel alfa’s is duidelijk dat er grote verandering op komst zijn. In steeds meer alfa-vakgebieden doen bèta’s ook hun expertise gelden, van Big Data tot kunstchemie. Hoe zorgen we voor een vruchtbare kruisbestuiving?

Wetenschapsfilosoof Hans Radder, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, is de derde gast. Hij heeft een uitgebreide studie gemaakt van de overeenkomsten tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en hun relatie tot de maatschappij. In hoeverre delen natuur- en geesteswetenschap elkaars doelstellingen, of zelfs methodes? En hoe verhouden ze zich tot hun publiek?

Categorieën
Cultuur

De Regels van de Kunst

De maand april staat in het teken van Kunst in Wetenschap op het Science Park. De aprileditie van de BètaBreak zal hierop aansluiten met het onderwerp ‘De Regels van de Kunst’. Hierin zullen wetenschappers samen op zoek gaan naar de wetmatigheden in de kunst en de kunst in de wetmatigheden. Hoe kan een wiskundige een kunstwerk maken? En wat kan een informaticus zeggen over poëzie?