Categorieën
Psychobiologie

Hacking the Brain

Woensdag 22 mei duiken we de hersenpan in. Tentamens, scripties en verslagen… dezer dagen wordt er keihard gewerkt op het Science Park. Zouden jouw hersenen ook wel een oppepper kunnen gebruiken? Vele studenten en professoren zijn stiekem aan de pillen, maar er zijn allerlei geavanceerdere technieken, met serieuze klinische werking.

Categorieën
Cultuur

De Regels van de Kunst

De maand april staat in het teken van Kunst in Wetenschap op het Science Park. De aprileditie van de BètaBreak zal hierop aansluiten met het onderwerp ‘De Regels van de Kunst’. Hierin zullen wetenschappers samen op zoek gaan naar de wetmatigheden in de kunst en de kunst in de wetmatigheden. Hoe kan een wiskundige een kunstwerk maken? En wat kan een informaticus zeggen over poëzie?

Categorieën
Geneeskunde Overige

Doping in de Sport

Afgelopen tijd is de (sport)wereld in de ban van het dopinggebruik onder de sporters. Maar wat is er allemaal bekend over EPO en andere doping? Helpt het eigenlijk wel en in hoeverre? En als iedereen het toch gebruikt, kunnen wij het dan niet beter legaliseren? Wat kan de rol van de wetenschap hierin zijn?

Categorieën
Informatica

De Toekomst van de Computer

Op woensdag 23 januari om 12 uur opent BetaBreak het jaar met een blik op de toekomst van de computer. Wat gaat de technologie ons dit jaar brengen? Welke onderzoeken worden er op de UvA gedaan? Hoe ver weg is de quantumcomputer?

Categorieën
Biologie Politiek & Maatschappij

GMO’s: verbeteren de wereld?

Woensdag 21 november is het weer de derde woensdag van de maand. Dan zal om 12:00 de volgende Betabreak worden gehouden met Louise Fresco (UvA),en Marc Davidson (UvA) en waarschijnlijk Bastiaan Zoeteman (COGEM).

BètaBreak doet onderzoek naar de stand van zaken omtrent transgene organismen beter bekend als Genetically Modified Organisms (GMOs). Veel wetenschappers zijn het erover eens dat GMOs relatief veilig zijn en een oplossing kunnen bieden voor de groeiende vraag naar voedsel. Onder een groot deel van de bevolking heerst echter nog verdeeldheid.

Categorieën
Kunstmatige Intelligentie Wetenschap

Wringende wetenschap: hoe bijzonder is de mens?

Op 17 oktober tussen 11.45 en 13.00 uur, werpt de BètaBreak een filosofische blik op de methode van wetenschapsbeoefening die de verschillende disciplines van onze faculteit met elkaar gemeen hebben. Logische exactheid en experimentele toetsing vormen de belangrijkste pijlers van deze methode. Wij bestuderen verschillende niveaus van de zintuiglijk waarneembare wereld, en met de wiskundige systemen die wij ontdekken beschrijven wij de wetmatigheden van wat wij observeren.

Maar als we door de materialistische bril van de bètawetenschappen naar onszelf kijken, dan gebeurt er iets vreemds. Er wringt iets. Dat de wereld om ons heen aan wetmatigheden voldoet is prettig voor ons, want daardoor kunnen we haar beter begrijpen en invloed op haar uitoefenen. Maar het is lastig voor ons om te accepteren dat wij ook zelf geheel aan deze wetmatigheden onderhevig zijn. Dat alles wat wij doen dus al vast ligt. Wij ervaren toch zeker dat wij ons van onszelf bewust zijn en dat wij het zélf zijn die bepalen wat wij doen? Dit maakt ons mensen toch juist bijzonder? Maar in de bètawetenschappelijke benadering van de wereld is er geen enkel aanknopingspunt te vinden voor deze bijzonderheid: Mensen zijn niets anders dan robots, dus die ervaring van bewustzijn is slechts een illusie die geen enkele invloed kan hebben op de gebeurtenissen in de werkelijkheid. Mensen zijn ook niets anders dan dieren, dus handelen uit goedheid of liefde is niets anders dan het in stand houden van onze soort.

Moeten wij onszelf een minder arrogante houding aanmeten en ons gelijkstellen aan dieren en robots? Of bestaat er een niet-materialistisch denken waarmee wij op wetenschappelijke wijze meer inzicht kunnen krijgen in dat bijzondere deel van de werkelijkheid: in onszelf? Zijn wij de enigen die kunnen denken? Zijn wij vrij? Bestaat onbaatzuchtig handelen, of zijn we stiekem toch egoisten?

Categorieën
Politiek & Maatschappij

Verkiezingsdebat

Op 12 september zal de Bèta Break geheel in het teken staan van de verkiezingen. De Bèta Break organiseert tussen 12:00 en 13:00 een debat tussen de vertegenwoordigers van de jongerenafdelingen van de zes grootste politieke partijen. Thema’s als wetenschap, de langstudeerboete en andere actuele thema’s zullen besproken worden.