Categorieën
English language edition Quiz

The Fifth Great BètaQuiz!

betaquiz 2017<<<Dutch follows English, English language event>>>

On the 6th of December it’s time for the fifth installment of the annual BètaBreak BètaQuiz! Students from the different student associations at Science Park will face off in a scientific battle for the ages. Besides the glory of victory there will be great prices to earn! The questions will be presented by five professors and researchers from different fields of study at the FNWI. They will test the brains of our contestants until only one victorious team remains. Spectators may also join in the battle. Electronic voting devices will be available for the competitive minds from 11.30 AM in the central hall. The best competitive spectator will also earn a glorious prize!

Which study association has the most intelligent students and will be king of the hill for one year at the Science Park? Come and cheer for your very own study association on the 6th of December at 12 PM in the central hall of the Science Park! Or compete yourself to win a price yourself!

show your friends that you will compete by attending the facebook event!

————————–————————–————————–———————–

Op 6 december is het weer tijd voor de vijfde editie van de jaarlijkse BètaBreak BètaQuiz! Ook dit jaar zullen studenten van de verschillende studieverenigingen van het Science Park het tegen elkaar opnemen in een wetenschappelijke strijd. Naast oneindige glorie zullen er ook mooie prijzen te verdienen zijn! De vragen worden gepresenteerd door vijf docenten en onderzoekers van het FNWI uit verschillende vakgebieden. Zij zullen de hersenen van de deelnemers laten broeien en kraken tot slechts één team als overwinnaar over is. Ook het publiek kan dit jaar weer meedoen. Vanaf 11:30 kunnen er in de hal stemkastjes worden opgehaald voor de competitieve geesten onder ons. Ook voor de beste deelnemer uit het publiek zijn dan ook mooie prijzen te verdienen!

Welke studievereniging heeft de slimste studenten en zullen één jaar lang aan de top van de rangorde van het FNWI staan? Kom jouw studievereniging aanmoedigen op 6 december om 12.00 uur in de centrale hal van het Science Park! Of doe natuurlijk zelf mee voor mooie prijzen!